לוח הודעות

חוזר שימוש בהוברבורד

19/09/2017 כח אלול התשעז

נא קראו בעיון את הנחיות משרד החינוך בנושא.
חל איסור לשימוש בהוברבורד מתחת לגיל 16
ואין להגיע בו לביה"ס היסודי וחט"ב.

קרא עוד

מרחבי כיתות

שכבה

א'

שכבה

ב'

שכבה

ג'

שכבה

ד'

שכבה

ה'

שכבה

ו'

שכבה

ז'

שכבה

ח'