הנהלה ובעלי תפקידים

מורן מיכה ארמי

מנהלת בית הספר

דורית זנדברג

יועצת בית הספר

כרמן ציטרון

סגנית מנהלת בית הספר, מחנכת כיתה ז-3

מחנכים

כרמן ציטרון

סגנית מנהלת בית הספר, מחנכת כיתה ז-3

מורים מקצועיים