סביבת ענן - Google Suite - חיבור באמצעות סיסמה אחידה

על מנת להתחבר ל-Google Suite עליכם לצאת מכלל החשבונות להם אתם מחוברים באופן אוטומטי. תוכלו לעשות זאת בקישור הזה: יציאה מכלל החשבונות

לאחר פעולה זו, ועל מנת שתוכלו להיכנס לסביבת הענן הבית ספרי עליכם להיכנס לקישור זה:

כניסה ל-Google Suite ולהשלים את תהליך ההרשמה/ הכניסה.

ידיעות נוספות

שנת לימודים תשפ"ב מוצלחת

1 בספטמבר 2021

שתהיה שנת לימודים פורייה שנה מלאה עניין, יצירתיות ואהבה  שתזכו ללמוד, לחקור ולהתעניין בכל נושא שנון ומעניין מורן ארמי מנהלת בית הספר וצוות החינוכי