מועצת תלמידים

מועצת תלמידים

מועצת התלמידים הינה הגוף החברתי הנבחר והמייצג של כלל תלמידי בית הספר.

 

חברי המועצה נבחרים אחת לשנה בבחירות דמוקרטיות ונציגיה הם תלמידים מכיתות ד'-ח'.

 

ליו"ר המועצה נבחרים התלמידים מכיתה ח' אשר קיבלו את מירב קולות הבוחרים.

 

חברי מועצת התלמידים מהווים אוזן קשבת לכלל תלמידי בית הספר תוך שמירה על זכויותיהם

 

חברי המועצה אמונים על קידום תחום הדמוקרטיה, מנהיגות והתנדבות, אחראים על ארגון פעילויות חברתיות בהתנדבות בקהילה.