הנהגת ההורים

פרוטוקולים ופרסומים מטעם הנהגת ההורים
   
סיכום ישיבת הנהגת הורים 11/2/20   סיכום ישיבת הנהגת הורים  5/11/20