"אני מאמין" מוסדי

לוגו ויצמן צבעוני

 

בית ספר "ויצמן" מטפח מצוינות לימודית, רגישות קהילתית וחברתית גבוהה.

בית הספר מצמיח בוגר אחראי, בעל שיקול דעת עצמאי ובעל מודעות גבוהה

לניהול אורח חיים בריא ומודעות אומנותית.

 

  • נקנה תכנים וערכים בתחום הבריאות, הספורט והאמנות

 

  • נוביל את תלמידנו להשקעה בלימודים ולהישגים גבוהים.

 

  • נעודד ליצירתיות ולאחריות בתחומי הבריאות והאומנות, תוך פיתוח כישורים חברתיים.

 

  • נטמיע תהליכים הנלמדים בתחומי הייחודיות למקצועות הליבה הנלמדים בתכנית הלימודים.