לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

כניסה לכיתות
7:55
8:00
בוקר מה נשמע?
8:00
8:15
שיעור ראשון
8:15
9:00
שיעור שני
9:00
9:50
הפסקת אוכל
9:50
10:00
הפסקה גדולה
10:00
10:20
שיעור שלישי
10:20
11:00
שיעור רביעי
11:00
11:45
הפסקה שניה
11:45
12:00
שיעור חמישי
12:00
12:45
שיעור שישי
12:45
13:30
הפסקה שלישית
13:30
13:40
שיעור שביעי
13:40
14:20
שיעור שמיני
14:20
15:00