לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

כניסה לכיתות
7:55
8:00
שיעור ראשון
8:00
8:50
שיעור שני
8:50
9:40
הפסקת אוכל
9:40
9:50
הפסקה גדולה
9:50
10:10
שיעור שלישי
10:10
11:00
שיעור רביעי
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שיעור חמישי
12:00
12:45
שיעור שישי
12:45
13:30
הפסקה
13:30
13:40
שיעור שביעי
13:40
14:20
הפסקה
14:20
14:30
שיעור שמיני
14:30
15:20