אישורים וטפסים

אישור בטיחות תשפ"ב

     
  חוזר שימוש בהוברבורד     אישור הורים לחשבון גוגל לחינוך  
       
   
אישור תקנון   אישור צילום תשפ"א  
       
   
הצהרת בריאות יומית קורונה תשפ"א   אישור הורי ה-ח למתווה המשמרות תשפ"א   
       
     
הצהרת בריאות שנתית תשפ"א