אישורים וטפסים

     
  חוזר שימוש בהוברבורד     אישור הורים לחשבון גוגל לחינוך  
       
   
 שכבה ה'- אישור יציאה להצגה- יום א' 29.4.18   שכבה ח'- אישור יציאה להצגה- יום שני 30.4.18