מחוץ למסגרת

מחוץ למסגרת
בדף זה תמצאו במהלך שנה"ל מגוון תמונות ותוצרי למידה מחוץ לכתלי הכיתה.

פעילות ג'ודו פעילות ג'ודו פעילות ג'ודו פעילות ג'ודו הפסקה בחמישה צבעים הפסקה בחמישה צבעים