מועצת תלמידים

מועצת תלמידים

מועצת התלמידים הינה הגוף החברתי הנבחר והמייצג של כלל תלמידי בית הספר.

 

חברי המועצה נבחרים אחת לשנה בבחירות דמוקרטיות ונציגיה הם תלמידים מכיתות ד'-ח'. ליו"ר המועצה נבחרים התלמידים מכיתה ח' אשר קיבלו את מירב קולות הבוחרים.

 

חברי מועצת התלמידים מהווים אוזן קשבת לכלל ילדי בית הספר תוך שמירה על זכויות התלמידים.

חברי המועצה אמונים על קידום תחום הדמוקרטיה, מנהיגות והתנדבות, הם אחראים על ארגון פעילויות חברתיות כגון: התנדבות בבית החולים תל השומר במהלך השנה, מופע כישרונות צעירים ועוד.

 

בנוסף, מבחינה חברתית בבית ספרנו מתקיימת תכנית "מפתח הל"ב" המתמקדת בטיפוח ערכים ומיומנויות חברתיות בחיבור למעגלי הליבה החברתית-ערכית: מעגל קשרי פרט-קבוצה, מעגל החיים הכיתתי, מעגל החיים הבית-ספרי ומעגל החיים הלאומי – נקודות ציון בלוח השנה.

 

 התכנית נותנת מענה יישומי למצרף הסטנדרטים בתרבות ובאקלים בית-ספרי בדגש על למידה תוך התנסות ועשייה רציפות ומתפתחות במסגרות שונות בכיתה, בוועדה, בשכבה, בבית-הספר ובקהילה.