חינוך מיוחד

אנו מאמינים בבית ספר "ויצמן" כי בין האדם לחברה מתקיימים יחסי גומלין הבנויים על קבלה, הכלה, והשתייכות חברתית.
שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים תורם לכלל אוכלוסיית בית הספר. לתלמידי החינוך המיוחד מהווה התהליך
חלק משילוב חברתי עתידי בחברה הרגיל ה. התלמידים בכיתות החינוך הרגיל לומדים הלכה למעשה את ערך
הנתינה, הכלה, קבלת האחר, סובלנות כלפי הסביבה ומטפח בקרבם הרגלי סיוע.
בבית ספרנו חמש כיתות תקשורת בשכבות א', ב', ג', ז'. כיתות התקשורת הינן כיתות לחינוך מיוחד, אשר
מיועדת לתלמידים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי.
כיתות התקשורת מזמנות למידה בסביבה בטוחה, מוגנת ומותאמת לצורכי התלמידים כחלק מהמערך הבית-
ספרי הרגיל על כל מאפייניו והתרבות הייחודית לו. אנו מאמינים שהכיתות הללו הן חלק בלתי נפרד מהמארג
הבית ספרי המושתת על סביבה הדוגל ת בערכי השוויון, כבוד האדם, ואחריות הדדית.
תלמידי כיתות התקשורת משתלבים בכיתות החינוך הרגיל לאורך כל השנה הן לימודית- עפ"י יכולותיהם, וכן
חברתית. התלמידים מקבלים את הילדים המשולבים בצורה נעימה, מכילה וטבעית, אשר נותנת להם את
האפשרות להשתלב באופן מיטבי . כמו כן, מתקיים שילוב הפוך בו תלמידי כיתות החינוך הרגיל משתלבים
בפעילויות ייחודיות בכיתות התקשורת: שיעורי בישול, משחקים חברתיים, ימי הולדת, קבלת שבת והפסקות.
כיתות החינוך המיוחד מלוות לאורך כל הדרך על ידי מנהלת בית הספר, פסיכולוגית, יועצות, רכזת חינוך מיוחד,
מחנכות ומורות עמיתות, סייעות, צוות פרא רפואי, מנתחת התנהגות ומדריכות מתי"א בתחומים שונים. צוות
בית הספר והתלמידים מקבלים גם הם הדרכה לאורך השנה החל מהסבר על הלקות, כלים איך להתמודד עם
קשיים וליווי בפעילויות השונות.

אנו מאמינים כי כל אדם הוא יחיד ומיוחד.
אנו מאמינים כי כל אדם יכול לתרום לאחר.
אנו מאמינים כי כל אדם רוצה להיות שייך.
אנו בבית ספר "ויצמן" מאמינים כי כולנו ביחד נצמיח חברה מודעת , מכילה ומשלבת.