חזון בית הספר

לוגו ויצמן צבעוני

בית ספר "ויצמן" הנו בית ובו מתגוררת משפחה אחת גדולה.

בית זה מהווה עמוד שדרה רגשי והתפתחותי עבור כל ילד, המשתייך אליו, תוך שימת דגש על ערכי כבוד האדם, על מוגנות, על מעורבות ונתינה לקהילה, על ניהול אורח חיים בריא ועל עידוד למצויינות ולמימוש הפוטנציאל האישי של כל תלמיד, תוך גילוי חוזקותיו ויכולותיו האישיות.

בית ספרנו מבסס אקלים חברתי אשר מבטיח את תחושת הרווחה האישית והמוגנות של הצוות והתלמידים כאחד.

אנו מאמינים כי לצוות בית הספר ולהורים נכס משותף ואחריות משותפת, ולכן אנו רואים בהורים בני ברית.                                                                                                                            

אנו מעודדים תקשורת חיובית, אותנטית ובונה בין אנשי הצוות לבין הורי תלמידינו, ויודעים כי באחריותנו, צוות ביה"ס וההורים, להוות דוגמה אישית לדיאלוג משמעותי בין בית הספר לבין הקהילה.

  • נדאג כי כל תלמיד ירגיש שייך, אהוב, מוגן ומודע.
  • נקנה תכנים וערכים בתחום הבריאות, הספורט והאמנות.
  • נעודד ליצירתיות ולאחריות תוך פיתוח כישורים חברתיים
  • נטמיע תהליכים הנלמדים בתחומי הייחודיות למקצועות הליבה, הנלמדים בתכנית הלימודים.
  • נוביל את תלמידינו להשקעה בלימודים ולהישגים גבוהים.
  • נלמד במרחבים המאפשרים לכל תלמיד לגלות ולטפח את הכישורים הטמונים בו.